Általános Szerződési Feltételek egyéni vásárlók részére

A Szega Camembert Kft. www.szegamarket.hu cím alatt elérhető online áruházának szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő vásárlók részére

Hatályos: 2022. december 05. napjától

 1. Értelmező rendelkezések

 Szolgáltató: Szega Camembert Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövidített cégneve: Szega Camembert Kft.
Székhelye: 1026 Budapest, Pázsit u. 2. 1. em. b.
Képviselő: Gábossy Ádám ügyvezető
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:  01-09-702889
Adószáma:  12776294-2-41
Ügyfélszolgálat címe:  1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-70-446-0059
Ügyfélszolgálat e-mail címe:  rendeles@szegacam.hu
Tárhely-szolgáltató: Sztj kft.

 1. Általános rendelkezések 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató www.szegamarket.hu cím alatti honlapján elérhető online szolgáltatása (a továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének feltételeit rögzíti.

A www.szegamarket.hu internetes oldalon (továbbiakban: webáruház) elérhető a Szolgáltató termékkatalógusa, amely tartalmazza a Szolgáltató által forgalmazott élelmiszereket és egyéb termékeket (továbbiakban: termékek). Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket és leírását az adott termék adatlapja tartalmazza. Az árakat a tálak összeállítása során egység árakban tüntetjük fel, melyek eltérhetnek a valós ártól a kimért dkg-ok függvényében.

 A webáruházban szereplő termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják.

 A webáruházban található termékképeket a Szolgáltató állította elő, azok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. A www.szegamarket.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, aki megilleti minden olyan jog (ideértve a szerzői jogokat is), amelyek alapján a honlappal és annak tartalmával jogszerűen rendelkezhet.

 Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházban található termékképek mintának tekintendők, Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.

 A webáruházban szereplő termékkínálat (beleértve az egyes termékek árait is) csupán tájékoztató jellegű, és a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.

 A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és a rendelést leadó egyéni vásárló (továbbiakban Megrendelő) között. A Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja, és jóváhagyólag tudomásul veszi a jelen vásárlási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 A Megrendelő által leadott rendelést a Szolgáltató a Megrendelő által megadott címre házhoz szállítja, illetve azt Megrendelő Szolgáltató üzlethelyiségében személyesen is átveheti.

Megrendelő köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Szállító ennek elmaradása esetén mindennemű felelősséget kizár a házhozszállításért vagy annak elmaradását, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült bárminemű kárért.

 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, mely módosított ÁSZF a www.szegamarket.hu internetes oldalon való közzététellel lép hatályba, és Megrendelő azt a közzétételt követő első megrendeléssel fogadja el.

 1. A szerződő felek azonosítása

  A vásárlási szerződés Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. A Szolgáltató csak a www.szegamarket.hu oldalon keresztül leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt rendelésekért felel.

A Szolgáltató a megadott adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

 Szolgáltató a nyilvánvalóan hibásan vagy hamisan megadott adatok esetén, továbbá amennyiben Megrendelő a jelen szerződéses feltételek szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a megrendelést jogosult törölni, továbbá jogosult ellenőrizni a Megrendelő által megadott adatok valódiságát.

 Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak-e. Megrendelő a regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, a bejelentés elmulasztásából eredő károk és költségek Megrendelőt terhelik.

A Megrendelő rendelése leadásakor köteles megadni a rendelés átvételéhezhez és az esetleges kiszállításhoz szükséges személyes adatokat:

 • Név
 • Cím
 • Telefonszám
 • Email cím

 1. A vásárlás és megrendelés menete

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházban elérhető szolgáltatói termékkatalógus nem minősül a Szolgáltató által tett, a vételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.

Az oldalon található úgynevezett „kimérős termékek” esetében mennyiségi intervallumokat határoz meg a Szolgáltató. A kimérve kapható termékek esetében a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos – mérési pontatlanságból adódó – eltéréssel szállítsa. A Szolgáltató azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen. Megrendelő a Szolgáltató fenti tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 Amennyiben Megrendelő befejezte a válogatást a webáruházban, a kiválasztott termékeket a kosár ikonra kattintva rendelheti meg, az alábbiakban részletezett lépések szerint.

Megrendelés során minden lépésről van lehetőség visszalépni egy szintet, illetve tovább folytatni a vásárlást.

vásárlás menete a következő:

 1. Tál méret kiválasztása (kicsi, közepes, nagy) majd TOVÁBB gomb megnyomása
 2. A termékek kiválasztása és tálra helyezése a „+”gomb megnyomásával. A termékek között a jobbra és balra nyíllal mozogva lehet megtekinteni a teljes kínálatot. Amennyiben egy terméket visszavonna, akkor azt a „-” gomb megnyomásával teheti meg.
 3. Az antipastik kiválasztása 1 adagra történik, melyet nem kötelező a kosárhoz adni.
 4. Opcionális lehetőség bor kiválasztása a tál mellé.
 5. Rendelés összesítés oldal mutatja az addig kiválasztott termékeket és azok árait. 2 lehetőség van ezt követően: 1. új tál összeállítása 2. tovább a fizetéshez.
 6. Személyes adatainak, számlázási és szállítási címének megadásával, az adatvédelmi tájékoztató és ÁSZF elfogadásával lehet a rendelést elküldeni a Szolgáltató felé, mely alapján fizetési kötelezettsége keletkezik a Megrendelőnek a Szolgáltató felé.
 7. Rendelés elküldése után a rendelésről a rendszer egy automatikus e-mail üzenetet küld.
 8. A megrendelés a Szolgáltató általi telefonos/e-mailen történő visszaigazolással jön létre. A visszaigazolás kiküldését követően a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet.
 9. A megrendelt terméket a Szolgáltató házhoz szállítja, illetve azok személyesen is átvehetőek Szolgáltató Budagyöngye Bevásárlóközpontban (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.) található üzletében nyitvatartási időben.
 10. Szolgáltató a megrendelésről automatikus levelet küld Megrendelőnek. Az abban található rendelési azonosító számra hivatkozva lehet a megrendeléssel kapcsolatban érdeklődni Szolgáltató elérhetőségeink bármelyikén.

A megrendelés és vásárlás folyamatáról a https://szegamarket.hu/hogyan-vasarolj/vasarlas-folyamata címen tud részletesen tájékozódni.

 Amennyiben a rendelés egy vagy több tétele nem teljesíthető, Szolgáltató a megadott e-mail címen vagy telefonszámon felveszi Megrendelővel a kapcsolatot, melynek keretében Megrendelő eldöntheti, hogy az ajánlott helyettesítő termékek megfelelőek-e vagy az eredeti rendelés szerinti, de hiányzó tételek nélkül kívánja véglegesíteni a rendelést, esetleg a megrendeléstől el kíván állni. Az elállást Megrendelőnek határozott és egyértelmű módon jeleznie kell Szolgáltató felé.

A létrejött szerződést a Szolgáltató által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. Az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató nem iktat.

 Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten elfogadja és beleegyezik abba, hogy Szolgáltató a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza.

 1. Az árak

A terméklistában feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amely a megrendelés időpontjában érvényes, és amely az ÁFÁ-t tartalmazza.

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a megrendelt terméket – a jelen szerződési feltételekbe foglalt kivételekkel – a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás – mely nem azonos a vásárlást követően a rendszer által küldött automatikus üzenettel – is tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruház rendszere által a megrendelést követően küldött automatikus rendszerüzenet nem minősül a Megrendelő által közölt szerződéses ajánlat Szolgáltató általi elfogadásának, az automatikus rendszerüzenet nem tekinthető a Szolgáltató nyilatkozatának, így azzal a felek között a vásárlási szerződés nem jöhet létre. A Megrendelő ajánlatát Szolgáltató joghatályosan a megrendelés visszaigazolása tárgyában, az automatikus rendszerüzenetet követően megküldött nyilatkozatban (a továbbiakban: visszaigazolás) fogadhatja el. A visszaigazolás kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet. Megrendelő a fentieket jóváhagyólag tudomásul veszi.

Akciós termék esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart. A honlapon feltüntetett akciók érvényessége azon megrendelésekre terjed ki, amelyek az akciós áron lettek leadva. Az akciók visszavonásig tartanak. Amennyiben az akciósan megrendelt termék elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel, erről Szolgáltató Megrendelőt a megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti.

A Szolgáltató a tálak összeállításáért 10% előkészítési díjat számol fel, melyet a megrendelés végösszegéből számít ki. A Szolgáltatás ezen felül magában foglal egy úgynevezett tálca letéti díjat, mely 3000 forint összegű és mely visszajár abban az esetben, ha a Megrendelő a tálcát visszahozza a Szolgáltató üzlethelyiségébe a Budagyöngye Bevásárlóközpontba.

 1. Felelősségvállalás, fizetés, szállítás

7.1. A Szolgáltató köteles a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt, a Megrendelő által a megrendelésen kiválasztott terméket a megrendelésen megjelölt szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőben eljuttatni.

Amennyiben a visszaigazolt megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelőt az általa a megrendelésben feltüntetett e-mail címen vagy a megrendelésben megadott telefonszámán értesíteni.

 Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a megjelölt határidőben teljesítse, de nem vállal felelősséget a teljesítés olyan késedelméért vagy elmaradásáért, amelyet a Szolgáltató érdekkörén kívül eső vagy csak jelentős anyagi ráfordításokkal elhárítható körülmények idéztek elő.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az akár nála, akár a forgalmazóinál fellépő áruhiány miatt nem vagy hiányosan teljesített megrendelésekből fakadó kárért. Megrendelő Szolgáltató ezen tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

7.2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelése leadása ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő a megrendelésének a leadásával jelen szerződéses feltételeket kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, hogy azok be nem tartása esetén szerződésszegést követ el, amelyért felelősséggel tartozik.

Kiszállítás esetén Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat a visszaigazolt megrendelést a Megrendelő által megadott szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül kézbesíti.

 A kiszállítási szolgáltatás díját és az azzal kapcsolatos részletes információkat a www.szegamarket.hu honlap tartalmazza. Megrendelő Szolgáltató kiszállítással kapcsolatos tájékoztatását a megrendeléssel kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi.

A Megrendelő köteles a visszaigazolt rendelésekben megrendelt terméket tartalmazó küldeményeket átvenni és annak ellenértékét a megrendelés visszaigazolásban feltüntettek szerint Szolgáltatónak megfizetni.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja Megrendelőt terheli, az ilyen csomagot újra elküldeni kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll Szolgáltató módjában.

A megrendelés átvételekor Megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy az általa rendelt termék került-e átadásra, továbbá annak rendelése szerinti mennyiségéről, valamint – szemrevételezéssel – minőségéről. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék rendeléssel egyezőségét, továbbá a mennyiségi és minőségi megvizsgálás tényét Megrendelő a szállítólevél általa történő aláírásával igazolja. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el, esetleges kifogása esetén Megrendelő köteles a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét kérni.

Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelés átvétele Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, az ebből eredő költségeket (szállítási, csomagolási, stb.) Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak, Megrendelő köteles továbbá ezen felül a termék megrendelés visszaigazolásában feltüntetett vételárának megfelelő összeget Szolgáltatónak kötbér jogcímén megfizetni.

7.3. Megrendelő dönthet úgy, hogy a terméket személyesen, Szolgáltató Budagyöngye Bevásárlóközpontban található üzlethelyiségében veszi át. Erre nyitvatartási időben, a megrendelés visszaigazolásában szereplő időpontban van mód. A visszaigazolásban szereplő időpontot megelőzően a termék átvételére nincsen lehetőség. Amennyiben Megrendelő a visszaigazolásban szereplő időpontot követően kívánja a terméket átvenni, ezt köteles Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni.

 A személyes átvételkor Megrendelőnek be kell mutatnia a rendelés visszaigazolásában szereplő rendelésazonosító-számot és a személyazonosságának igazolására alkalmas dokumentumokat.

 1. A szerződés hatálya

Jelen szerződés az egyéni vásárló vonatkozásában az általa a www.szegamarket.hu oldalon történő vásárlással lép hatályba és – amennyiben jelen szerződéses feltételek eltérően nem rendelkeznek – a megrendelés átvátlelégi hatályos.

 A Szolgáltató minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl.

Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy csak a rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes.

A megrendelés visszaigazolására haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül kerül sor. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolására 24 órán belül nem kerül sor, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 1. Reklamáció, panaszügyintézés

Amennyiben az átvett termék bizonyíthatóan hibás/téves vagy az a szállítás során sérült, a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. A hiba keletkezése időpontjának bizonyítása a Megrendelőt terheli, kivéve amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedően másképpen nem rendelkeznek. Amennyiben a kicserélésre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételár kerül visszafizetésre. A termék cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A szállítás során sérült termékek esetében szükséges mellékelni a szállító jegyzőkönyvét, amelyben a kézbesítő elismeri, hogy a csomagot sérülten adta át. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy jegyzőkönyv hiányában a reklamációt a Szolgáltató nem fogadja el.

A termék átvételét követően Megrendelő az esetleges minőségi reklamációt köteles haladéktalanul jelezni e-mailben a rendeles@szegacam.hu  e-mail címen vagy telefonon a +36/70 446 0059-es számon.

Szolgáltató a beérkezett panaszokat legkésőbb azok a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panaszok közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, illetve a további jogorvoslati lehetőségekről.

 Megrendelő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében, illetve panaszaival jogosult a

Budapesti Békéltető Testülethez fordulni, az alábbi elérhetőségeken:

cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

fax: (061) 488 21 86

telefon: (061) 488 21 31

Panaszát előterjesztheti az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon is:

http://ec.europa.eu/odr

 1. Árváltozás és technikai hibák

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot minden nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint az árváltoztatásra.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, a Szolgáltató jogosult az adott termékre vonatkozó megrendelést törölni és erről a Megrendelőt értesíteni.

 Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően csak abban az esetben jogosult a megrendelt termék vételárának módosítására, ha azt a megrendelés visszaigazolása és a visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidő között bekövetkezett jogszabály-módosítás (pl. adóváltozás) indokolja.

A honlapon található termékek a készlet erejéig biztosíthatóak.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruház működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, tévesen megjelent árakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.

12. Adatvédelem

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatása és a kapcsolódó rendelkezések a www.szegamarket.hu oldalon, az Adatvédelmi Szabályzat menüpont alatt olvashatóak.

 1. A szolgáltatás folyamatossága

 Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás folyamatos elérhetőségének biztosításáért és hibamentes működéséért, de azt nem garantálja.

 Amennyiben a Megrendelő hibát észlel, erről Szolgáltatót az 1. pontban megjelölt elérhetőségein értesítheti. Megrendelő mindent megtesz a bejelentett hibák mielőbbi elhárítása érdekében.

 Szolgáltató jogosult korlátozni Megrendelők hozzáférését a www.szegamarket.hu oldalhoz, különösen, ha ez a rendszer javítása, karbantartása vagy fejlesztése érdekében szükséges.

 Szolgáltató – Megrendelők megfelelő tájékoztatását követően – bármikor jogosult a szolgáltatást beszüntetni. Szolgáltató ebben az esetben is köteles a már visszaigazolt megrendelések teljesítésére.

 Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap használata során felmerült hibákért, kimaradásokért, műszaki nehézségekért. Szolgáltató mindent megtesz a honlapon található pontatlanságok mielőbb kijavításáért.

 A szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

 Szolgáltató nem felel különösen az alábbiakért:

 • harmadik személy olyan honlapjának tartalma, amelyik a szegamarket.hu honlapról elérhető, a www.szegamarket.hu honlapon szereplő, harmadik személy honlapjára mutató link, reklám, vagy bármilyen egyéb hirdetés,
 • Szolgáltató hozzájárulása vagy tudomása nélkül a szegamarket.hu honlapra feltöltött tartalom,
 • a Megrendelő számítógépe és a szegamarket.hu közötti kompatibilitási, kommunikációs és egyéb problémák,
 • műszaki nehézségek, beleértve a szegamarket.hu honlappal kapcsolatos hibákat és meghibásodásokat is.
 1. Egyéb rendelkezések

 

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy – a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – szeszesital rendelése esetén annak átvételére kizárólag 18. életévét betöltött személy jogosult, e körben a termék átvételekor a szállító jogosult a terméket átvevő életkorának ellenőrzésére.

Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a szeszes ital átvételére a Megrendelő által kijelölt személy nem töltötte be a 18. életévét és ezen okból kifolyólag a megrendelt szeszes ital Szolgáltatóhoz való visszaszállítása válik szükségessé, a visszaszállítás és az újbóli kiszállítás költsége a Megrendelőt terheli.

Jelen Általános Szerződés Feltételek szabályozzák a Szolgáltató webáruháza online szolgáltatásai igénybevételének feltételeit, így a Megrendelővel létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés nyelve a magyar, illetve ha az ÁSZF magyar nyelvű változata és bármely más nyelvre lefordított változata között eltérés tapasztalható, akkor a magyar nyelvű változat az irányadó.

 Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

 Nem tekinthető joglemondásnak, ha a Szolgáltató az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén nem gyakorolja az őt megillető jogokat.

 
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre, a távollévők közötti szerződéskötésre, valamint a fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályok a megfelelően irányadóak.