SZEGA MARKET TÖRZSVÁSÁRLÓI KLUB SZABÁLYAI

A Törzsvásárlói klub kedvezményei és ajánlatai a SZEGA MARKET magyarországi üzletében (Budagyöngye Bevásárlóközpont, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.) történő vásárlásokra vonatkoznak.


Bevezető

  1. A Törzsvásárlói klub hűséges résztvevőinek szóló speciális programot (SZEGA MARKET Törzsvásárlói Klub) a SZEGA Camembert Kft. (1026 Budapest, Pázsit utca 2.-1/b., adószám: 12776294-2-4, képviseli: Gábossy Ádám Ügyvezető) társaság szervezi és kezeli (a továbbiakban „SZEGA Market”)
  2. A törzsvásárlói rendszer azon résztvevőknek szól, akik a SZEGA Market üzletében vásároltak.

III. A Törzsvásárlói rendszer célja, hogy jutalmazza a törzsvásárlói rendszerben részt vevő SZEGA Market vásárlókat, és az alábbiakban meghatározott feltételek teljesítése mellett a SZEGA Market kínálatában megtalálható termékekre adott árkedvezménnyel vagy ajándékkal köszönje meg hűségüket.

  1. A Törzsvásárlói rendszer alábbi általános feltételei meghatározzák a résztvevők, azaz egyrészt az SZEGA Market, másrészt a SZEGA Market törzsvásárlói kártya-tulajdonosok jogait és kötelezettségeit. E szabályzat a www.szegamarket.hu weboldalon történő közzétételének napján lép hatályba.

A Törzsvásárlói klub általános feltételei

Meghatározás:

1 „SZEGA MARKET Törzsvásárlói Klub” a SZEGA Camembert Kft. társaság által szervezett és kezelt törzsvásárlói rendszer, amely lehetővé teszi a törzsvásárlói rendszerben részt vevők számára, hogy az összegyűjtött törzsvásárlói pecsétek száma alapján különleges jutalomban részesüljenek.

2 „Törzsvásárlói kártya” a törzsvásárlói program konkrét résztvevőjének nevére szóló, egyedi sorszámmal és vonalkóddal ellátott, nem átruházható fizikai kártya. A törzsvásárlói kártya összekapcsolja a törzsvásárlói kártya tulajdonosát a személyes adataival, és dokumentálja részvételét a Törzsvásárlói rendszerben.

3 „Törzsvásárlói pecsét” – a törzsvásárlói program résztvevője által megvásárolt SZEGA Market termékekért kapott pecséteket jelenti.

4 „Törzsvásárlói rendszer tagja” – a SZEGA Market Törzsvásárlói klub regisztrált ügyfele, aki a meghatározott feltételekkel összhangban hozzájárult a Törzsvásárlói rendszerben történő regisztrációjához. A hozzájárulás írásban adható meg a SZEGA Market üzletében (Budagyöngye Bevásárlóközpont, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.) elvégzett regisztráció során.

5 „Alapár” – ez a termék ajánlott ára, a kedvezmények és akciók nélküli alapár. Az alapár mindig magasabb árértékként szerepel az olyan SZEGA Market termékek esetében, amelyekre árengedmény vonatkozik.

1 A Törzsvásárlói rendszer lényege

1.1 A Törzsvásárlói program keretében a törzsvásárlói rendszer résztvevője törzsvásárlói pecséteket gyűjt törzsvásárlói kártyáján a SZEGA Market kínálatában szereplő termékek vásárlásakor a SZEGA Market üzletében (Budagyöngye Bevásárlóközpont, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.).

1.2 A Törzsvásárlói program résztvevője törzsvásárlói kártya segítségével van beazonosítva, illetve azzal kapcsolódik törzsvásárlói hűségprogramhoz.

1.3 Az összegyűjtött törzsvásárlói pecsétekért cserébe a törzsvásárlói rendszer résztvevője a SZEGA Market kínálatában lévő termékek vásárlásánál árkedvezményben vagy ajándékban részesülhet az itt meghatározott szabályok szerint.

1.4 Sem a Törzsvásárlói program kedvezményei vagy ajándékai sem az összegyűjtött törzsvásárlói pecsétek nem ruházhatók át vagy adhatók el a törzsvásárlói rendszer másik résztvevőjének.

1.5 A törzsvásárlói rendszer résztvevője nem rendelkezhet 2 törzsvásárlói kártyával.

1.6 Az összegyűjtött törzsvásárlói pecsétek nem válthatók készpénzre.

  1. Részvétel a Törzsvásárlói rendszerben

2.1 A Törzsvásárlói rendszer résztvevőjévé válhat minden nagykorú személy, aki megadja a Magyarország területén található levelezési címét, nevét és e-mail címét, majd azt aláírásával hitelesíti. A 18 év alatti személyek csak a törvényes képviselő írásos beleegyezésével vehetnek részt a Törzsvásárlói rendszerben.

2.2 A Törzsvásárlói rendszerben való részvétel személyes és nem ruházható át.

2.3 A Törzsvásárlói rendszer minden egyes résztvevője csak egy törzsvásárlói kártyán gyűjthet pecséteket.

2.4 A SZEGA Market klubba történő felvételhez az igénylőnek olvashatóan ki kell töltenie és alá kell írnia a SZEGA Market üzletben elérhető regisztrációs űrlapot. A kitöltött adatoknak teljesnek és valósnak kell lenniük. A megadott adatok helyességéért az igénylő felel.  A kitöltött regisztrációs űrlap a SZEGA Market üzlet munkatársainak történő átadását követően az igénylő Törzsvásárlói kártyát kap. A regisztrációt leadott vásárló a regisztrációt követően bekerül a SZEGA Camembert Kft. által kezelt törzsvásárlói rendszer résztvevői adatbázisába (a továbbiakban „adatbázis”).

2.5 A lényeges adatok, vagyis teljes név, levelezési cím, e-mail cím és aláírás nélkül az űrlapok nem vehetők fel az adatbázisba.

2.6 A SZEGA Camembert Kft. fenntartja magának a jogot, hogy nem regisztrálja az adatbázisba azokat a jelentkezőket, akik hiányos vagy olvashatatlan adatokkal, illetve aláírás nélkül nyújtották be az űrlapokat.

2.7 A Törzsvásárlói rendszer résztvevőjének személyes adatai (regisztráció) a törzsvásárlói kártya létrehozásától számított 1 hónapon belül kerülnek be az adatbázisba.

2.8 A Törzsvásárlói rendszer résztvevőjének érdeke, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változásokról (cím változása, vezetéknév, e-mail cím változása stb.) mindig időben tájékoztassa a SZEGA Camembert Kft.-t. A társaság kizárólag az utoljára bejelentett címre kézbesít leveleket a törzsvásárlói rendszer résztvevőjének.

 3 Törzsvásárlói kártya

3.1 A Törzsvásárlói rendszer minden résztvevője kap SZEGA Market Törzsvásárlói kártyát, melyet a SZEGA Market pénztárában vehet át.

3.2 A törzsvásárlói kártya kizárólag a SZEGA Market üzletben (Budagyöngye Bevásárlóközpont, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.) érvényes.

3.3 A törzsvásárlói kártya lehetővé teszi a törzsvásárlói rendszer résztvevője számára, hogy a SZEGA Market kínálatában lévő termékek megvalósult vásárlásai alapján törzsvásárlói pecséteket gyűjtsön az alábbiakban meghatározott szabályok szerint.

3.4 A törzsvásárlói kártya feljogosít az összegyűjtött pecsétek árkedvezményre váltására, amely a SZEGA Market kínálatában épp aktuálisan megjelenő termékekre alkalmazható vagy ajándék beváltására.

3.5 A törzsvásárlói rendszer résztvevőjének érdeke, hogy tájékoztassa a SZEGA Camembert Kft.-t törzsvásárlói kártyája elvesztéséről vagy eltulajdonításáról.

3.6 A SZEGA Camembert Kft. társaság nem felelős az elveszett vagy eltulajdonított kártyával való visszaélésért harmadik fél részéről (beleértve az összegyűjtött törzsvásárlói pecsétek kedvezményre/ajándékra történő beváltását is), ha a törzsvásárlói rendszer résztvevője nem jelenti időben az elvesztést vagy eltulajdonítást.

3.7 A törzsvásárlói kártya elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a törzsvásárlói rendszer résztvevőjének ki kell töltenie a vonatkozó űrlapot, amely a SZEGA Market üzletében elérhető. A kitöltött űrlap leadása alapján a résztvevő új törzsvásárlói kártyát kap. Az új kártyaszám és vonalkód automatikusan hozzárendelésre kerül a SZEGA regisztrációhoz, a régi kártyaszám pedig biztonsági okokból törlésre kerül. A korábban összegyűjtött pontok sajnos nem vezethetőek át, így azok ebben az esetben elvesznek és a pontgyűjtés újra indul.

3.8 A törzsvásárlói pecsétek érvényessége az első pecsét megszerzésétől számított 1 évig érvényes. Abban az esetben, ha lejár az érvényesség dátuma, a törzsvásárlói rendszer résztvevője elveszíti a jogot, hogy valamennyi összegyűjtött és fel nem használt törzsvásárlói pecsétet az adott napon beváltsa.

3.9 A Törzsvásárlói pecsétek gyűjtési rendszere:

3.9.1 A SZEGA Camembert Kft. társaság vállalja, hogy a törzsvásárlói rendszer résztvevője pecséteket kap a SZEGA Market üzletben a termékek vásárlásáért.

3.9.2 A törzsvásárlói program résztvevőjét minden elköltött 5.000 Ft után 1 pecsét illeti meg.

3.9.3 A SZEGA Camembert Kft. társaság fenntartja a pecsétkiosztási rendszer megváltoztatásának jogát.

3.9.4 A SZEGA Market üzletben történt vásárlás után a törzsvásárlói rendszer résztvevőjének a törzsvásárlói kártya bemutatását követően pecsétet adnak a törzsvásárlói program szabályozásának megfelelően.

3.9.5 Törzsvásárlói kártya hiányában a SZEGA Market üzletben történő vásárláskor a Vevőnek lehetősége van arra, hogy megkérje az eladókat, hogy új törzsvásárlói kártyát igényeljenek a meglévő személyes adatokhoz, de ebben az esetben az előző, hiányzó kártya érvényességét veszti.

3.9.8 A törzsvásárlói kártya eltulajdonítása vagy elvesztése esetén az ügyfélszolgálathoz ( rendeles@szegacam.hu) kell fordulni a probléma egyéni megoldása érdekében.

3.9.7. Ajándékutalvány vásárlása esetén a törzsvásárlói pecséteket annak a személynek a kártyájára adják, aki az ajándékutalványt megvásárolja, és nem annak, aki az utalványt felhasználja az áru kifizetésére.

3.10 A Törzsvásárlói pecsétek beváltása SZEGA Market kínálatában lévő termékre vonatkozó kedvezményre:

3.10.1 A törzsvásárlói pecsétek csak SZEGA Market termékek vásárlása során válthatók be.

A törzsvásárlói pecsétek a SZEGA Market termékek árengedményére történő beváltása a következőképpen történik:
– I. szint (5 pecsét) – 5% árengedmény a vásárlás alapárából vagy éppen aktuálisan a törzsvásárlói rendszerben nyilvántartott ajándék
– II. szint (10 pecsét) – 10% árengedmény a vásárlás alapárából vagy éppen aktuálisan a törzsvásárlói rendszerben nyilvántartott ajándék
– III. szint (20 pecsét) – 20% árengedmény a vásárlás alapárából vagy éppen aktuálisan a törzsvásárlói rendszerben nyilvántartott ajándék

SZEGA Market fenntartja a jogot az ajándékok azonos értékű ajándékra való cseréjére.

3.10.1.1 A Törzsvásárlói Klub kártya további előnyei.

  • A születésnapján a Törzsvásárlói Klub tag a kártya bemutatásával egyszeri 20%-os kedvezményre jogosult. A születésnapi kedvezmény más kedvezményekkel nem összevonható. A születésnapon a regisztrációkor az űrlapon megjelölt dátum értendő. Amennyiben a regisztráció folyamán nem került kitöltésre a születésnapi dátum, úgy a kedvezmény nem vehető igénybe a program során. A születési dátum jogosságát a pénztárnál személy igazolvány elkérésével a SZEGA Market kollegája ellenőrzi.
  • A 20 pecsétet összegyűjtő törzsvásárlói klubtagok lehetőséget kapnak, hogy aranykártyát igényeljenek. Az aranykártya kizárólag abban az esetben kérvényezhető, ha a 20 db pecsét egy kártyalapon kerül összegyűjtésre. Az aranykártya igénylésének módja és szabályzata egy külön dokumentumban kerül meghatározásra: szegamarket.hu/aranykartya
  • A Törzsvásárlói kártya igénylésekor az űrlap kitöltésével lehetőség van hírlevelet igényelni, melynek keretén belül minden hónapban akciós kupon füzet szerezhető. A kuponfüzet és a benne lévő kedvezmények kizárólag a törzsvásárlói kártya bemutatásával érvényesíthetőek a SZEGA Market pénztáránál a kupon füzetben megjelölt időtartamban.

3.10.2 A felhalmozott törzsvásárlói pecsétek semmilyen körülmények között nem válthatók készpénzre vagy ruházhatók át más személyre.

3.11 A törzsvásárlói kártya letiltása

3.11.1 A SZEGA Camembert Kft. társaság azonnali hatállyal letilthatja a törzsvásárlói rendszer résztvevőjének törzsvásárlói kártyáját, ha a résztvevő nem tartja be a jelen dokumentumban ismertetett szabályokat, vagy szándékosan helytelen személyes adatokat adott meg a regisztráció során, vagy más személynek adja ki magát.

3.11.2 A törzsvásárlói rendszer résztvevője saját kérésére bármikor törölhető az adatbázisból. Ilyen esetben az ügyfélnek kapcsolatba kell lépnie az ügyfélszolgálattal, vagy a törlési kérelmét a következő e-mail-címre kell elküldenie:  rendeles@szegacam.hu. A SZEGA Camembert Kft.  a törlési kérelem kézhezvételétől 30 napot tart fenn erre a műveletre.

 Elérhetőségek: rendeles@szegacam.hu

Levelezési cím: SZEGA Camembert Kft. Budagyöngye Bevásárlóközpont, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121. (személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség)

4 A Törzsvásárlói rendszer megszüntetése vagy felfüggesztése

4.1 A SZEGA Camembert Kft. társaság fenntartja a jogot, hogy a Törzsvásárlói rendszert bármikor megszüntesse vagy felfüggessze.

4.2 A Törzsvásárlói rendszer megszűnése vagy felfüggesztése esetén SZEGA Camembert Kft. társaság e tényről tájékoztatja a törzsvásárlói rendszer résztvevőit a www.szegamarket.hu weboldalon.

4.3 A Törzsvásárlói rendszer megszűnése vagy felfüggesztése esetén a Törzsvásárlói rendszer résztvevője az eddig összegyűjtött pecséteket a SZEGA Market kínálatában aktuálisan elérhető termékekre vonatkozó árkedvezményre válthatja be, feltéve, hogy a pecséteket a beváltás feltételének teljesítéséhez elengedhetetlen mennyiségben és időben gyűjtötte össze, a jelen dokumentumban leírt szabályoknak megfelelően. Ellenkező esetben az összegyűjtött pecsétek elvesznek.

5 Személyes adatok védelme

5.1 A Törzsvásárlói rendszer résztvevője a regisztráció során aláírásával elismeri, hogy elolvasta és elfogadja az Adatvédelmi szabályzatot.

A kártyabirtokosok által megadott adatokat a SZEGA Camembert Kft. kezeli a fent hivatkozott Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott feltételeknek megfelelően.  A regisztrációs űrlap aláírásával az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a SZEGA Camembert Kft. a megadott személyes adatait kezelje.