SZEGA Market 2024-es EB mérkőzésekkel egybekötött Promóció

Játssz és nyerj!

A SZEGA MARKET JÁTSSZ ÉS NYERJ JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

(továbbiakban Szervezők)

 1. A Promócióban azok vehetnek részt (Résztvevő), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: a) 18 éven felüli magánszemélyek b) akik a Promóció időtartama alatt legalább egy alkalommal vásárolnak a SZEGA Marketben.
 2. A Promóció időtartama: 2024. május 27. 00:00 – 2024. július 14. 24:00
 3. A Promóció leírása: A Promócióban részt vevő a SZEGA Marketben (Budagyöngye Bevásárlóközpont) az akció időtartama alatt minden vásárlás után jogosulttá válik arra, hogy 1 db, a SZEGA Market által egyedileg legyártott EB szelvényt kapjon a vásárlást követően a pénztárnál. A szelvényen 5 db marketing kérdést kell kitölteni és a 2024-es EB nyertest megtippelni. Az 5 db marketing kérdés:
 4. Mennyire elégedett a kiszolgálás minőségével?
 5. Milyen gyakran jár hozzánk?
 6. Honnan szokott értesülni az akcióinkról?
 7. Elégedett az üzlet kínáltával?
 8. Milyen termékkörökkel bővítené a választékot?
 9. Milyen típusú események vonzanák Önt jobban a boltunkba? Kérjük, jelölje meg az összes megfelelő választ!
  Akciók és kedvezmények
  Ingyenes kóstolók
  Szélesebb termékkínálat
  Különleges és egyedi termékek
  Hűségprogramok és pontgyűjtési lehetőségek
  Gyerekprogramok és családi események

A kitöltött tippszelvény a pénztár mellett felállított tippelőládába való bedobáskor kerül játékba.


 1. A Résztvevő az akció időtartama alatt ahányszor vásárol a SZEGA Marketben, annyiszor jogosult 1 db egyedileg gyártott, SZEGA EB szelvényre.
 2. A SZEGA Markethez tartozó vendéglátó egységben (SZEGA Kávézó) történő fogyasztás után a vásárló nem jogosult EB szelvényre.
 3. A Promócióban csak a Szervező által kibocsátott ún. „Łhivatalos”, egyedileg legyártott EB szelvények vesznek részt. A szelvényen 5 db marketing kérdés és a döntő mérkőzésre való tippelési lehetőség található.
 4. Az EB szelvény a fizetéssel egy időben kerül átadásra. Utólag a Szervező EB szelvényeket nem bocsát ki. A szelvények kizárólag nyomtatott formában, a SZEGA Market pénztáránál, a részvételi feltételeknek megfelelő vásárlások mellé kaphatóak. A Résztvevők kizárólag a SZEGA Marketben, a pénztár mellett elhelyezett tippelő ládában adhatják le szavazatukat. Egy játékos több alkalommal is tippelhet, amennyiben több szelvénnyel rendelkezik. A fődíj sorsoláson bárki részt vehet, aki minimum egyszer kitöltött és bedobott egy szelvényt a promóció ideje alatt.
 5. A Résztvevők a szelvényen 5 marketing kérdést és 1 db tippelési lehetőséget találnak, melyek a vásárlási szokásokra, illetve a 2024-es EB döntő mérkőzésére vonatkoznak. A hivatalos mérkőzésnek az UEFA honlapjának adatait tekintjük. A szelvényeken a marketinges kérdések felelet választós vagy nyitott kérdések, míg a döntő mérkőzés rubrikához a tippelésre leadott csapat nevét kell beírni. A szelvényeket a SZEGA Market nyitvatartási idejében lehet leadni a kihelyezett tippelő ládába, azaz H-P: 9.00-19.00, Szo: 8.00-15.00 óráig. A szelvény hiánytalan kitöltésével és a tippelő ládába való bedobásával Résztvevő a 10. pontnak megfelelő nyeremények sorsolásában vesz részt.
 6. A promóciós tippszelvények kitöltésével és a ládába való bedobásával az alábbi nyeremények megszerzésére van lehetőség:
 • Minden héten kisorsolásra kerül az adott heti tippelők között 1 db 30.000 forint értékű vásárlási utalvány, melyet a SZEGA Market élelmiszerboltban lehet levásárolni. A sorsolásban való részvétel nem függ a tippelés helyességétől vagy a kérdésekre adott válaszok jellegétől. A sorsoláson a heti játék időtartama alatt szelvényt bedobó minden Résztvevő az összes érvényes tippszelvényének a számával megegyező pályázattal vesz részt. A sorsolásban minden szavazat ugyanakkora eséllyel vesz részt. Szervező a sorsolást a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolás segítségével végzi a lezárt hetet követő hétfői nap 11.00 óráig. A Szervező a heti szavazás végeredményét, a sorsolást követő kedden hirdeti ki 16.00 óráig a weboldalán és közösségi oldalain, illetve a nyertest megkeresi a tippszelvényen feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.
 • A Promóció végén, a Promóció ideje alatt a tippelő ládába bedobott minden érvényes szelvény közül kerül kisorsolásra a 3 db fődíj és a külön díjak. A sorsolásban való részvétel nem függ a tippelés helyességétől vagy a kérdésekre adott válaszok jellegétől. Szervező, a fődíjak és különdíjak nyerteseit 2021. július 15-én 11:00-kor sorsolja ki és 2024. július 16-án 16.00 óráig hirdeti ki a weboldalán és közösségi oldalain, illetve a nyerteseket megkeresi a tippszelvényen feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

FŐDÍJAK:

 1. 1 db 300.000 ft értékű Vásárlási utalvány, mely a SZEGA Market élelmiszerboltban váltható be.
 2. 1 db 200.000 ft értékű Vásárlási utalvány, mely a SZEGA Market élelmiszerboltban váltható be.
 3. 1 db 100.000 ft értékű Vásárlási utalvány, mely a SZEGA Market élelmiszerboltban váltható be.

KÜLÖN DÍJAK:

 1. 1 db SZEGA Borválogatás (12 palack bor)
 2. 1 db eredeti EB labda és 1 db eredeti válogatott magyar mez
 3. 1 db 25.0000 Ft értékű sajt-sonkatál, ami a SZEGA Marketben váltható be
 4. A fődíjak és különdíjak sorsolásánál, aki eltalálta a győztes csapatot az a nyereménye mellé egy üveg Moet & Chandon Imperial Brut Champagne 0,75L pezsgőt kap ajándékba

Érvényes szelvénynek minősül, az a szelvény, melyen az 5 db marketing kérdés megválaszolásra kerül, illetve megtippelésre kerül az EB döntő mérkőzése is a nyertes csapat nevének kitöltésével, illetve kitöltésre kerülnek az elérhetőségi adatok (név, telefonszám, e-mail cím), melyeken a kisorsolt nyertes értesítése megtörténhet. Ezen kívül szükséges elfogadni a jelölő négyzet X-elésével a játékszabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót.

Nem minősül érvényes szelvénynek az, melyen a marketing kérdések közül valamelyik vagy egyik sem került kitöltésre vagy nem kerül a megtippelt nyertes csapatneve beírásra, valamint az elérhetőségi adatok (név, telefonszám, e-mail cím) nincsenek kitöltve vagy hibásak. Illetve nem minősül érvényes szelvénynek az, ahol a játékszabályzat vagy az adatvédelmi tájékoztató nem kerül elfogadásra.

Szervező kizárólag azokat a szelvényeket tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők által regisztrált saját személyes adataik megadásával dobnak be a tippelőládába, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a Résztvevő nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg az e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A játékosok a szelvényen megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A szelvényeket a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva a szervező, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak.

 1. A promócióban résztvevő szelvények a készlet erejéig állnak rendelkezésre.
 2. A fődíj sorsolása

A fődíj sorsolása: A Szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz 2024. május 27. 00:00 – 2024. július 14. 24:00 beérkezett érvényes szavazatok közül 2024. július 15. napján 11 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással nyertest sorsol ki.

A sorsoláson a játék időtartama alatt szelvényt bedobó minden Résztvevő az összes érvényes szelvényének a számával megegyező pályázattal vesz részt. A sorsolásban minden szavazat ugyanakkora eséllyel vesz részt.

 1. Nyeremények átadása

A szervező a nyertes Résztvevőket a szelvényen megadott e-mail címen értesíti. A Résztvevők az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes Résztvevők kötelesek az értesítést 2 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes Résztvevők az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosultak, és a szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a nyereményt átadni.

A nyereményeket a Játék Szervezője a Nyertes részére személyes átvétellel biztosítja, elektronikus úton egyeztetett időben, a SZEGA Market (Budagyöngye bevásárló központ 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.) területén. A nyeremény átvételére az értesítést követően 90 napon belül van lehetőség.

A nyertes Résztvevők kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Résztvevő nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A szervező kizárja a játékból azt a Résztvevőt, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy a nyeremény átadásáról a SZEGA Market jogosult fényképet készíteni és azt közzétenni a facebook/instagram felületein.

 1. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Résztvevőknek adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

 

 1. Adatkezelés

A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a tippelés során megadott adataikat.

https://www.szegamarket.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. Az érvénytelennek minősített szelvények a Szervező tulajdonában maradnak, visszatérítésre nincs mód. A Szervezőnek nincsen indoklási kötelezettsége az esetleges érvénytelenítésekkel kapcsolatban.
 2. A szelvények nyereményei készpénzre nem válthatók át, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.
 3. A Promócióban szereplő termékekkel kapcsolatos reklamációkat a Szervező a Promóció időtartama alatt és befejeztével a Promócióban részt vevő SZEGA Marketben fogadja, a termék bemutatásával. A Szervező csak a rendeltetésszerű használat során keletkezett minőségi kifogásokat kezeli.
 4. A Promócióban való részvétel önkéntes.
 5. Azáltal, hogy a Résztvevő átveszi a szelvényt tudomásul veszi és elfogadja a jelen Promóciós szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
 6. Bármely szelvényt, amelyhez a Résztvevő a Szervező megítélése szerint a részvételi szabályzatot sértő módon jutott hozzá, lopott vagy más illegális úton szerzett, automatikusan érvénytelenítésre kerül. Azok a szelvények, amelyeknek bármely része illegális, módosított, hamisított vagy szabálytalan, vagy fennakad bármely más ellenőrzésen, szintén kizárásra kerülnek.
 7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse a Promóciót előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén.
 8. A Promócióról további információ a https://www.szegamarket.hu/eb_2024 oldalon található.
 9. A Részvételi szabályzat a Promócióban részt vevő SZEGA Marketben (Budagyöngye Bevásárlóközpont), és a https://www.szegamarket.hu/eb_2024_jatekszabalyzat oldalon kerül közzétételre.
 1. május 27.